Bojíte se bouřky ? Čtěte pozorně!

- Advertisement -
- Advertisement -

Bojíte se bouřky? A co, na tom není přece nic špatného! Bouřka je meteorologický jev, který se vyznačuje výskytem hromů, blesků a silného deště. Vše je způsobeno třením vzduchu a změnou teploty, která vede k výskytu elektrického náboje v oblacích.
Bouřky mohou být různého typu a síly, od mírných dešťových bouřek až po silné bouřky s vichřicí a tornády. Některé bouřky jsou také spojené s účinky klimatické změny, jako jsou například tajfuny nebo cyklóny.

Bouřky mohou mít vážné následky, jako je například poškození staveb, povodně nebo úrazy způsobené pádem stromů nebo předmětů poškozených větrem. Je proto důležité, připravit se na bouřku, pokud se očekává a zvážit opatření, jako je například náhradní ubytování, když jsme někde v přírodě, třeba ve stanu. To pak nemusí být bezpečné.

Dnes lze bouřky snadno předvídat, máme přeci techniku. Ihned bychom tedy měli přijmout preventivní opatření, aby se zabránilo škodám, které bouřka může přinést. Například je dobré, odstranit ze střechy volně ležící předměty, které by mohly být odneseny větrem, uzavřít okenice nebo žaluzie, aby se do domu nedostal déšť. V případě silných bouřek je také dobré, vyhnout se kontaktu s elektrickými předměty nebo vodou, protože hrozí nebezpečí úrazu bleskem.
V případě, že se nacházíte v oblasti, kde se očekává bouřka, je důležité sledovat předpověď počasí a uposlechnout pokyny místních úřadů nebo orgánů zodpovědných za ochranu veřejného zdraví a bezpečnosti. Nejednat tedy tvz. „na svou pěst“.

Bouřky mohou mít také vliv na elektrické sítě a telekomunikační vybavení. Může dojít k výpadkům elektřiny nebo poškození telekomunikačních zařízení, což může mít vážné důsledky pro domácnosti nebo podniky. Nikoho nepotěší, že nejde proud. Proto je důležité mít připravené náhradní zdroje energie, jako jsou například generátory nebo baterie a zálohovat důležitá data.

Bouřky ovlivní také dopravu. Může dojít k uzavření silnic nebo letišť kvůli silnému větru nebo povodním, což může způsobit komplikace při cestování. Určitě se mnohým stalo, že čekalo na letišti i několik hodin, než prostě bouřka přejde a letadla budou opět moci bezpečně začít létat. Je proto důležité, sledovat aktuální informace o stavu dopravy a přizpůsobit cestování nastalým podmínkám.

Moderní technologie by dnes měly určit přesný výskyt a rozsah bouřek, ale i tak, jsme někdy nemile překvapeni. Přijde to prostě tzv. „ráz na ráz“. Bouřka je prostě přírodní jev a přestože bouřky mohou působit různé výše popsané komplikace a způsobovat škody, jsou také přirozenou součástí našeho klimatu a přinášejí důležité funkce pro životní prostředí. Jedná se například o zásobování vodou nebo očistu vzduchu. Je tedy důležité, respektovat přírodu a radši přijmout opatření k ochraně před bouřkami, aby se nám nic špatného nepřihodilo a nevznikla škoda, kterou si z nás nikdo nepřeje.

zdroje: Fotka od <a href=“https://pixabay.com/cs/users/wikimediaimages-1185597/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=1056419″>WikimediaImages</a> z <a href=“https://pixabay.com/cs//?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=1056419″>Pixabay</a>

- Advertisement -
- Advertisement -

Doporučené

Mohlo by Vás zajímat