Jezdíte na koloběžce. Přečtěte si pravidla!

- Advertisement -
- Advertisement -

Jestli jezdíte do školy či práce na koloběžce nebo jen tak, tento článek je určen primárně vám a pro ostatní ale také, protože se s nimi na své cestě zase setkávají nebo mají v úmyslu si ji třeba také pořídit. Koloběžky a elektrokoloběžky se stále častěji a ve větší míře objevují hlavně ve větších městech. Jejich popularita roste a jsou často využívaným dopravním prostředkem. Větší města mají totiž svou nevýhodu. Věčně zacpané silnice a s tím vzniklé kolony či přeplněné autobusy odrazují stále více lidí od používání nejběžnějších dopravních prostředků. K větší oblibě používání elektrokoloběžek přispívá hlavně fakt, že jsou ve městě dostupné pro půjčení, nemusíte tedy být ani jejich vlastníkem, stačí stáhnout aplikaci do mobilu a můžete nabízených služeb začít využívat. Tento trend se objevil kolem roku 2016, hlavně ve větších městech, například od společnosti Lime. Oproti kolu je zde výhoda, že nemusíte prostě šlapat.

Jak je tomu ale s pravidly jízdy na koloběžce? Nesmíte zapomenout, že musíte dodržovat zákon o silničním provozu. Ten, kdo koloběžku používá, má totiž stejná práva a povinnosti jako cyklista, protože koloběžka je dle zákona o silničním provozu vlastně jízdním kolem. Takže se při své jízdě můžete vydat pouze na silnici, jet ve vyhrazených pruzích nebo pokud lze, využít nejlépe cyklostezku. Jízda na chodníku je tedy zakázána, tam ji můžete pouze vést. Že to tak ale není, s tím se asi setkáváte běžně. Taková koloběžka je pak pro chodce značným nebezpečím, hlavně, když je jezdec neomalený či prostě drzý.

Ale zpátky k pravidlům. Když bychom měli vyjmenovat hlavní pravidla pro jízdu na koloběžce, začneme tím, že se jezdí po pravé straně vozovky a s dostatečným odstupem. Když bude na vozovce vyznačen jízdní pruh pro cyklisty, musí „koloběžkář“ povinně tuto možnost využít. Dva jezdci na koloběžce nikdy nesmí jet vedle sebe, vždy pouze za sebou. To také ale nedodržují. Auta pak objíždějí stejně jako cyklisty, koloběžku zásadně zleva. Na chodníku je umožněn pohyb na koloběžce pouze jezdci do 10 let věku. Ostatní musí koloběžku vést. Jezdec do 18 let věku musí mít na hlavě ochrannou přilbu. Jezdec do 10 let věku bez dozoru osoby starší 15 let, smí jet pouze cyklostezce, stezce pro cyklisty či chodce nebo se pohybovat v obytné zóně. Jinak musí mít odpovědný dozor. Sám pak může jet po silnici, pokud dovrší věku 10 let.

Koloběžka musí mít stejně jako kolo povinnou výbavu. Tedy volné konce řídítek musí být zaslepené, a to např. gumovými rukojeťmi. Na rukojeti nemůžou být ostré hrany, aby se jezdec neporanil po nárazu.

Protože se jedná o dopravní prostředek, má svou povolenou rychlost. Např. v „Zóně pro cyklisty“ je nejvyšší povolená rychlost 30 km/hod!

To, že se i u nás tento trend „rozjel“, je jistě určitým přínosem, hlavně pro životní prostředí, ale je potřeba stejně jako u všeho, dodržovat pravidla. A to už trochu pokulhává, proto ti, kteří sami koloběžky nepoužívají, častokrát zanadávají na takového jezdce, který si prostě jede, jak se mu zlíbí. Asi víte, co mám na mysli. To, že se všude povalují, tam, kde by neměly, už radši ani zmiňovat nechci.

zdroje: Fotka od <a href=“https://pixabay.com/cs/users/thomaswolter-92511/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=4418950″>Thomas Wolter</a> z <a href=“https://pixabay.com/cs//?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=4418950″>Pixabay</a>

- Advertisement -
- Advertisement -

Doporučené

Mohlo by Vás zajímat