Jste často ve stresu ? Pozor na zdraví!

- Advertisement -
- Advertisement -

Stres, takové divné slovo, které ale děsí snad každého. Je to takový moderní „strašák“, hlavně na „něho“ jde všechno svalovat. Rádi říkáme: „Jsem ve stresu“. Ale nebudeme to zlehčovat. Stres může být pro někoho opravdový problém. Existuje mnoho příčin stresu, které se mohou lišit od osoby k osobě a v závislosti na konkrétních životních okolnostech. Některé z nejčastějších příčin stresu najdeme ve svém běžném životě.

Hodně lidí stresuje jejich práce. Náročný pracovní režim, přetížení, nedostatečná podpora od nadřízených nebo kolegů, nedostatečná odměna nebo příležitosti k profesnímu růstu, nebezpečí ztráty zdraví a nedostatečná bezpečnost na pracovišti, toto vše představuje tzv. „stresory“ v práci. Někteří z nás mohou mít finanční problémy. Doba je složitá a je stále těžší, vyrovnávat se s rostoucími cenami díky tak vysoké inflaci. Dále můžeme zmínit například vysoké úroky, splátky úvěrů nebo dluhů, nízký příjem nebo nedostatek finanční rezervy, jako příčiny možného stresu.

Další stres vzniká v partnerských a rodinných vztazích. Problémy, jako je napětí s partnerem, rodinou nebo přáteli, mohou vést k stresu. Pokud třeba dochází ke změnám životních podmínek, jako je přestěhování do nového místa, rozvod nebo ztráta blízké osoby, přibývá další a další stres. Některé další životní události, jako je například zkouška, ať třeba ve škole nebo v autoškole, mohou být také velkým zdrojem stresu.

Pak přichází na řadu zdravotní problémy. Onemocnění nebo zdravotní komplikace mohou vést k vysoké úrovni stresu. Docela značný zdravotní problém může nastat po nedostatku spánku. Nedostatečný spánek zvýší totiž úroveň stresu a negativně ovlivní fyzické i duševní zdraví. Dalším problémem může být nedostatek pohybu a špatná strava. Právě tyto civilizační problémy mohou vést k vyčerpání a zvýšenému výskytu stresu. U nás se všeobecně hovoří o nadměrné konzumaci alkoholu nebo omamných látek. To též způsobuje mnohý stres, třeba pro naše blízké.

Pokud se cítíte unavení a nenaplnění ze svého života, může to být způsobeno stereotypním myšlením nebo nedostatkem zábavy a zájmů. To přináší další stresové situace. Tlak okolí, abyste dosáhli určitých úspěchů nebo splnili očekávání ostatních, může být též příčinou stresu.

Jak to vše shrnout. Mezi hlavní zdroje stresu obecně patří práce, partnerské vztahy, vztahy v rodině, obavy z budoucnosti, finanční situace. To vše je spojené s tím, jak se doba vyvíjí. Jsme stále ve spěchu, chceme stále všeho více, ale s tím je i více stresu. Je však důležité si uvědomit, že stres je přirozenou reakcí těla na určité podněty a že může být i prospěšný, tedy v určité míře. Nicméně přílišný nebo dlouhodobý stres může mít negativní dopady na fyzické i duševní zdraví. Je proto důležité najít způsoby, jak se se stresem vyrovnat a zvládat ho. A spíše se mu tedy radši vyvarovat.

zdroje: Fotka od <a href=“https://pixabay.com/cs/users/geralt-9301/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=2696408″>Gerd Altmann</a> z <a href=“https://pixabay.com/cs//?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=2696408″>Pixabay</a>

- Advertisement -
- Advertisement -

Doporučené

Mohlo by Vás zajímat