Mluvit o emocích svých/druhých je důležité z několika důvodů.

- Advertisement -
- Advertisement -

Emoce řadíme mezi „základní lidskou potřebu“. Hrají totiž, jako ostatní potřeby, důležitou roli v našem každodenním životě. Mohou být jak pozitivní, tak ale i negativní. Co je však podstatné, umět se o nich bavit. Vyjádřit je. Mít v sobě něco, co neumíme vyjádřit, není dobré a neprospívá naší mysli a vůbec našemu zdraví celkově. Partneři, přátelé, rodina ale i třeba jen kolegové v práci nebo žáci a studenti ve školách, by se měli bavit o svých, ale i o emocích druhých navzájem, protože to nám pomáhá lépe pochopit, co se ve skutečnosti děje v naší mysli i v našem srdci.

Je dokázáno, že mluvit o emocích druhých či s druhými nám pomáhá, vyjádřit lépe soucit a podporu. Když s někým rozebereme, co prožívají, můžeme je pak lépe pochopit a lépe jim případně pomoci. A stejně tak opačně.
Nebát se mluvit o emocích navzájem, nám pomáhá také vybudovat dobré vztahy. Když jsme schopni otevřeně mluvit o tom, co cítíme, můžeme vybudovat vztahy, které jsou založené na důvěře a porozumění. A toho je dnes opravdu ve světě málo. Proto bychom se měli snažit, co nejvíce to jde.

Mluvit o emocích nám pomáhá lépe poznat sami sebe. Když mluvíme o emocích druhých, můžeme lépe porozumět svým vlastním emocím a uvědomit si, co nás ovlivňuje.
Dokázat mluvit o emocích druhých nám pomáhá vyřešit také různé konflikty. Když se s někým bavíme o tom, co prožívají, můžeme lépe porozumět tomu, co se děje a najít řešení konfliktů.

Co ale s našimi emocemi, my také musíme vyjádřit sami sebe. To nám umožňuje vyjádřit své vlastní pocity a myšlenky, což může být velmi užitečné při zpracovávání různých situací. Mluvit tedy emocích druhých a zároveň umět vyjádřit emoce své, nám pomáhá vybudovat důvěru mezi těmi, které máme rádi nebo se kterými jsme už z nějakého důvodu v kontaktu. Když se totiž s někým bavíme o jejich emocích, dáváme najevo, že nás zajímají a že se o ně zajímáme. To může pomoci vybudovat důvěru mezi námi. Ať už v rodině, na pracovišti, ve škole… Mluvit o emocích nám pomáhá lépe se s ostatními spojit. Jsou různé výzkumy, které dokazují, že když se s někým bavíme o jejich emocích, můžeme se s nimi spojit na emocionální úrovni a cítit se blíže k nim.

V závěru lze říci, že mluvit o emocích druhých, ale také svých, je důležité z mnoha důvodů a může nám pomoci v mnoha oblastech našeho každodenního života. Je to důležitá součást běžné komunikace a vztahů s ostatními lidmi a může nám pomoci si lépe porozumět. Když si lidé nebudou rozumět, bude všude jen chaos, proto se snažme alespoň trochu každý. Pro někoho je to složitější, pro někoho lehčí, pro někoho samozřejmostí a někdo se to musí jen naučit….

zdroje: Fotka od <a href=“https://pixabay.com/cs/users/geralt-9301/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=4168419″>Gerd Altmann</a> z <a href=“https://pixabay.com/cs//?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=4168419″>Pixabay</a>

- Advertisement -
- Advertisement -

Doporučené

Mohlo by Vás zajímat