Někdo vás stalkuje? Co s tím dělat?

- Advertisement -
- Advertisement -

Určitě jste někdy zaslechli slovo „Stalking“, tedy jednoduše řečeno „stalkovat“ někoho. V dnešní době to není nic neobvyklého. A třeba v médiích jsme mohli zaslechnout příběhy osob, které si „Stalking“ vyzkoušely na vlastní kůži. A že to nebude nic příjemného, jsme mohli kolikrát vidět a slyšet.

„Stalking“ je v překladu vlastně sledování nebo pronásledování. Jedná se o takové chování, kdy jedna osoba systematicky a opakovaně sleduje, kontaktuje nebo jinak obtěžuje druhou osobu. Může to být fyzické sledování, ale také může zahrnovat kontaktování prostřednictvím elektronických médií, jako jsou e-maily, textové zprávy nebo příspěvky na sociálních sítích. „Stalking“ může být velmi traumatizující pro oběť a může vést k fyzickému i psychickému napětí a strachu.

Existují tedy různé formy tzv. „stalkování“. Někteří „stalkeři“, tedy ti, co praktikují „stalking“, mohou být třeba bývalí partneři nebo příbuzní oběti. Někdy se však jedná o úplně cizí osoby.

Pokud se cítíte být „stalkováni“, je důležité brát to vážně a získat pomoc. Můžete zvolit kontaktování policie, obrátit se na právníka nebo pomoc od profesionálních organizací, jako je například organizace na podporu obětí násilí nebo organizace na podporu obětí stalkingu. Je také důležité, informovat své blízké a přátele o nastalé situaci, abyste tak měli podporu v případě potřeby.

Prevence stalkingu zahrnuje udržování osobního bezpečí, například zveřejňováním pouze omezených osobních informací online a udržováním soukromí na sociálních sítích. Je také důležité, být si vědom toho, že vztahy by měly být založeny na respektu a souhlasu obou stran a že nikdo není povinen tolerovat nežádoucí nebo obtěžující chování. Pokud se setkáte s něčím takovým, je důležité jasně a důrazně říci, že takové chování není přijatelné a pokud se to nezmění, zvážit ukončení vztahu.

Pokud máte podezření, že někdo, koho znáte, je obětí stalkingu, je důležité, poskytnout mu  podporu, pomoci mu, poskytnout mu hlavně ochranu. To může zahrnovat poskytnutí bezpečného místa například k přespání, pomoc při kontaktování policie nebo právníka či pomoc při získávání další podpory od profesionálních organizací.

Je důležité si uvědomit, že „Stalking“ je formou násilí a může mít vážné a trvalé důsledky pro jeho oběť. Proto se mu musíme účinně bránit a hlavně o něm mluvit. Jen tak odhalíme nějaké možné problémy.

zdroje: Fotka od <a href=“https://pixabay.com/cs/users/xusenru-1829710/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=1725256″>Khusen Rustamov</a> z <a href=“https://pixabay.com/cs//?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=1725256″>Pixabay</a>

- Advertisement -
- Advertisement -

Doporučené

Mohlo by Vás zajímat