Posloucháte rádi hudbu a odhalíte její nedostatky?

- Advertisement -
- Advertisement -

Posloucháte rádi hudbu? Víte o tom, že každá písnička/skladba může mít různé nedostatky, které třeba někdo ani neodhalí? Opět je to ale subjektivní. Co je pro někoho považováno za špatné, nemusí být nutně špatné pro jiného posluchače. A naopak. Nicméně, zde je několik nedostatků, které mohou zkazit celkový dojem z poslouchané skladby a nemusíme být ani odborníci.

Třeba taková monotónnost. Hudba, která je příliš jednotvárná nebo se nezmění po celou dobu, může být považována za monotónní a nudnou.
Nezajímavý rytmus. Rytmus je jedním z hlavních prvků hudby a hudba s nezajímavým rytmem může být považována za nezábavnou nebo nezapamatovatelnou.

Další lze uvést špatné aranžmá. Aranžmá je způsob, jakým jsou hudební prvky uspořádány dohromady. Špatné aranžmá může vést k nevyváženému a nepříjemnému zvuku.
Některá skladba má nesrozumitelné texty. Texty v hudbě mohou být důležitou součástí posluchačova zážitku, kdy nesrozumitelné nebo nesmyslné texty mohou být frustrující nebo odrazující. Určitě jsou lepší texty, které se dobře pamatují a které si pak lidé zpívají, protože se jim líbí.

Některé skladby mají příliš mnoho „autotuningu“. Autotuning je technologie, která se používá k opravě nebo změně zvuku zpěvákova hlasu. Použití autotuningu může být v určitých případech užitečné, ale příliš mnoho autotuningu může vést k uměle vypadajícímu nebo nerealistickému zvuku. Do některých skladeb je zařazeno příliš mnoho hudebních efektů. Použití hudebních efektů může přidat hloubku nebo zajímavost hudbě, ale příliš mnoho efektů může překrývat nebo znečišťovat zvuk.

Skladba nesmí mít také nesourodé složení. Hudba, která obsahuje prvky z různých žánrů nebo stylů, které nejsou dobře sladěné nebo propojené, může být považována za nesourodou nebo neuspořádanou.
A co melodie. Ta je velmi podstatná. Melodie je totiž hlavní hudební linie skladby, která je slyšitelná a pamatovatelná. Nesouvislá nebo nezapamatovatelná melodie může být frustrující pro posluchače. Když je melodie dobrá, lidé si ji tzv.„broukají“ při každé příležitosti.

Dále pak už snad jen špatné zvukové kvality. Špatné zvukové kvality, jako je šum, pískání nebo nečistý zvuk, mohou vést k méně příjemnému poslechovému zážitku. To už ale záleží na kvalitě provedení. Když se přidá nudné nebo nezajímavé téma či nedostatečná originalita, jsme akorát zklamaní. Texty v hudbě mohou zahrnovat témata nebo myšlenky, které se týkají života, lásky nebo společnosti. Nudná nebo nezajímavá témata mohou vést prostě k méně poutavé hudbě. Hudba, která je příliš podobná jiné hudbě nebo kopíruje již existující prvky, může být považována za nedostatečně originální nebo unylou.

zdroje: Fotka od <a href=“https://pixabay.com/cs/users/pourquoipas-257574/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=977020″>Martine</a> z <a href=“https://pixabay.com/cs//?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=977020″>Pixabay</a>

- Advertisement -
- Advertisement -

Doporučené

Mohlo by Vás zajímat