To základní o ženách.

- Advertisement -
- Advertisement -

Ženy jsou, stejně jako muži, druh lidské bytosti s různými fyzickými vlastnostmi, zájmy, schopnostmi a zkušenostmi. Co je však na první pohled zřejmé? Ženy jsou v průměru menší než muži, ale zase je zajímavé, že jejich těla obsahují větší podíl tuku, což jim poskytuje více energie během těhotenství a kojení. Také je prokázáno, že ženy obvykle žijí déle než muži, průměrně o 5-6 let. Ženy jsou oproti mužům v průměru méně náchylné k některým závažným zdravotním problémům, jako je infarkt myokardu nebo cévní mozková příhoda, ale jsou více náchylné k některým jiným zdravotním problémům, jako je deprese nebo osteoporóza. Ženy jsou také obvykle spojovány s emocionálními reakcemi, ale mnoho žen je schopno ovládat své emoce a vést racionální a logický život.

Z výzkumů a studií vyplývá, že ženy jsou v průměru lepší v jazycích a v prostorové orientaci, zatímco muži jsou v průměru lepší v matematice a v rychlosti řešení problémů.
U žen je v průměru méně pravděpodobné, že se budou účastnit riskantních aktivit, jako je například rychlá jízda autem, hazard či nebezpečný sport, ale je více pravděpodobné, že se budou účastnit zdravotně prospěšných aktivit, jako je cvičení nebo zdravé stravování. I když i zde je značný vývoj. Ženy sice rády cvičí, ale muži zase třeba více posilují. A i některé ženy přitahují rychlá auta. Takže opět se výjimky najdou. Toto jsou jen obecná fakta.

Ač se tento další trend také neustále vyvíjí, ženy jsou stále v průměru méně zastoupené ve vysokých pozicích v pracovním sektoru. Moderní společnost však spěje k vyššímu zastoupení žen na různých pozicích a jejich podíl se v nich v posledních letech, opravdu zvyšuje.

Tradičně. Ženy jsou obvykle spojovány s péčí o rodinu a domácnost. To už ale v posledních letech také ustupuje. Stále více a více žen předá svou „povinnost“  zůstat s dětmi na mateřské své „druhé polovičce“, nejen proto, že mají vysoké pracovní pozice ve společnosti. Může s tím být spojena třeba jen obava ze ztráty zaměstnání nebo vyšší výdělek, než má otec dítěte. Co je ale hezké zmínit. Ženy jsou obvykle spojovány s krásou a péčí o vzhled. Určitě mají doma v koupelně nebo na stolku více kosmetiky a přípravků, než mají muži. To je nezpochybnitelné. V módě jsou též více zastoupené. Stále převládají modelky nad modely a přehlídky dámské módy. Záliba nakupování oblečení a módních doplňků, je též podstatně vyšší, než u mužů. Opět se najdou ale výjimky.

Mnoho žen se však vymyká těmto výše popsaným rolím a bojuje za rovné příležitosti a práva pro ženy. Je důležité si uvědomit, že moderní svět proto nechce ztotožňovat ženy a muže s žádnými konkrétními vlastnostmi nebo stereotypy. Chce totiž respektovat jejich jedinečnost a individuální rozdíly. A to je částečně dobře.

zdroje: Fotka od <a href=“https://pixabay.com/cs/users/stocksnap-894430/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=2567915″>StockSnap</a> z <a href=“https://pixabay.com/cs//?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=2567915″>Pixabay</a>

- Advertisement -
- Advertisement -

Doporučené

Mohlo by Vás zajímat