Víte, že nebyli jen piráti, ale i pirátky?

- Advertisement -
- Advertisement -

Pokud rádi sledujete dobrodružné filmy, narazíte na piráty. Já stále pamatuji třeba ty z Angeliky.

Piráti byli skupiny námořních loupežníků, které se plavily po mořích a oceánech a okrádaly lodě a pobřežní města. Tito piráti se často sdružovali do komunit, které byly odpovědné za koordinaci útoků na lodě a rozdělování zisku z útoků.

Piráti se často specializovali na určitý typ lodí nebo na určitou oblast plavby. Někteří piráti se zaměřovali na plavbu v Karibiku nebo v Indickém oceánu, zatímco jiní se soustředili na plavbu v Tichém oceánu nebo v Severním moři.

Piráti se často spoléhali na rychlé a manévrovatelné lodě, jako byly korvety nebo fregaty, aby mohli útočit na lodě větší a pomalejší. Piráti také používali různé zbraně, jako byla děla nebo pistole. Těmi si pak zjednali respekt.

Pirátství bylo v minulosti velmi rozšířené a piráti se často setkávali s úspěchem při okrádání různých lodí. Jejich činy však byly považovány za nezákonné a nelegální, a proto byli piráti často pronásledováni a potrestáni vládnoucími či námořními silami. Pirátství se v dnešní době praktikuje poměrně vzácně a je považováno za nezákonné ve většině zemí.
Pirátství mělo velký význam v historii námořnictví a plavby. Piráti se často objevovali v obdobích, kdy byla plavba nebezpečná a kdy byly námořní cesty nechráněné. Například v 17. a 18. století byli piráti velmi rozšíření v Karibiku, kde útočili na lodě plující mezi Evropou a Amerikou. Pirátství také hrálo důležitou roli v historii námořního obchodu v Tichém oceánu.

Piráti se často chovali k zajatcům velmi krutě a mnoho z nich bylo zajato, zotročeno nebo zabito. Piráti také často unášeli cenné zboží z lodí, jako byly poklady nebo cenné kovy. Proslulí byli také tím, že požadovali výkupné za zajatce nebo za propuštění lodí.

I přes své nezákonné činy se někteří piráti stali velmi slavnými osobnostmi. Například kapitán James Cook se stal známým pirátem v Karibiku a stal se jedním z nejúspěšnějších pirátů v historii.   Slavné máme i pirátky, jako Anne Bonny či Mary Read.

To byla doba…

zdroje: Fotka od <a href=“https://pixabay.com/cs/users/dimitrisvetsikas1969-1857980/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=1693519″>Dimitris Vetsikas</a> z <a href=“https://pixabay.com/cs//?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=1693519″>Pixabay</a>

- Advertisement -
- Advertisement -

Doporučené

Mohlo by Vás zajímat